BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

VI Festiwal Piosenki Dziecięcej

18 czerwca w Hali „Pod Basztami” odbył się „VI Festiwal Piosenki Dziecięcej”. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski; Szkoła Podstawowa w Polichnie im. Gen. Stanisława Skalskiego oraz Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach.

Tłumy maluchów oraz radosne utwory dziecięce rozbrzmiewały w hali podczas Festiwalu, który skierowany był do uczniów klas I-III z terenu gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny oraz Piekoszów.
Młodych artystów przywitał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, który wyraził swoje zadowolenie, że Festiwal, który zainicjowany został przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Polichnie, Joannę Jawornik, dzięki nowej hali mógł rozwinąć skrzydła i mieć charakter międzygminny.
W konkursie wzięło udział 36 uczestników ze szkół podstawowych w: Bilczy, Bolechowicach, Bolminie, Chęcin, Górkach Szczukowskich, Korzecku, Łukowej, Nowinach, Polichnie, Radkowicach, Rykoszynie, Starochęcinach, Tokarni oraz Wolicy.
Koordynatorem i pomysłodawcą Festiwalu była pani Agnieszka Januszek, nauczyciel SP w Polichnie. W roli gwiazdy wystąpił zespół „Nutki” pod kierunkiem Małgorzaty Habik.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Stanisława Żądecka, Eliza Gajek, Henryk Panas oraz Witold Stawiarski. Po burzliwych obradach nastąpiło ogłoszenie werdyktu.

I miejsce otrzymała Zuzanna Habik /SP Polichno/
II miejsce wyśpiewała Wiktoria Basiak /SP Nowiny/
III miejsce zdobyła Amelia Grzyb /SP Bolmin /

Wyróżnienia przyznano dla Wiktorii Siarek i Wojciecha Wcisło /SP Tokarnia/
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy.

Na zakończenie wydarzenia zwycięzcy z rąk Burmistrza, Roberta Jaworskiego otrzymali puchary, dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy drobne upominki i pamiątkowy dyplom.
Serdecznie dziękujemy sponsorom, dzięki którym wydarzenie to mogło mieć właściwą oprawę:
Serdeczne podziękowania dla sponsorów:

* Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
* Wydawnictwu Szkolnemu i Pedagogicznemu WSiP
* Cukierni „Ramiączek” w Chęcinach
* Firmie edukacyjnej „Moje Bambino”
* Dyrektor SP Polichno
* Delta Controls

Agnieszka Januszek