BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

˝Kadrówka˝ wkroczyła do Chęcin

350 osób uczestniczyło w tegorocznym Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W sobotę, 11 sierpnia piechurów uroczyście przywitano w Chęcinach.

Przy blasku lampionów, z pieśnią na ustach wmaszerowali na chęciński Rynek uczestnicy 53. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej do Chęcin, którzy 6 sierpnia wyruszyli z krakowskich Oleandrów. 104 lata temu rozkaz wymarszu wydany przez marszałka Józefa Piłsudskiego był symbolicznym momentem odrodzenia się Wojska Polskiego i wolnej Polski.

„Legionistów” przywitali Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Krzysztof Słoń, senator RP oraz licznie przybyli mieszkańcy Chęcin.

- To dla nas wielki zaszczyt witać Państwa w naszym królewskim mieście. 104 lata temu na rozkaz marszałka Piłsudskiego wymaszerowała z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadrowa, aby budzić Polskę. Wyzwalać z zaboru rosyjskiego poszczególne miasta Słomniki, Miechów, Wodzisław, Jędrzejów, Chęciny i Kielce. To był pierwszy zryw po nieudanym powstaniu styczniowym, kiedy to tworzyły się zalążki Wojska Polskiego. Jesteście osobami, które pielęgnują tą piękną tradycję, pielęgnują patriotyzm. Wasz marsz jest dla nas wszystkich prawdziwą lekcją historii. Myślę, że ten trud, które pokonujecie – upały, czy deszcz, pokazuje przywiązanie do umiłowanej Rzeczypospolitej – mówił Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, który podziękował w imieniu samorządu, jak i mieszkańców gminy Chęciny za ten wzór patriotyzmu.

O tradycji marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej powiedział też senator Krzysztof Słoń. - Jest on również chlubą naszego regionu, a Chęciny już zawsze będą kojarzone z odzyskaniem przez Polskę niepodległości - dodał senator.

Zgodnie z tradycją na chęcińskim Rynku odbył się także apel podsumowujący Marsz. Komendant marszu Dionizy Krawczyński podziękował Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny za gościnę i pomoc w organizacji wydarzenia. Wręczono również nagrody zwycięskim drużynom w zawodach marszowych oraz wyróżniającym się uczestnikom. Najstarszy i najmłodszy uczestnik Marszu otrzymał z rąk Burmistrza Roberta Jaworskiego pamiątkowe materiały promocyjne gminy Chęciny. Warto dodać, że najmłodszy uczestnik miał 6 lat, a najstarszy 78.

W tegorocznym marszu szli członkowie Związku Strzeleckiego "Strzelec", harcerze, uczniowie szkół noszących imię Józefa Piłsudskiego, żołnierze Wojska Polskiego, a także kawalerzyści ze stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie II RP.

- Po raz drugi uczestniczę w marszu i już wiem, że za rok też będę. To niesamowita przygoda. Wśród uczestników panuje rodzinna atmosfera – mówił Michał Wójtowicz, członek Związku Strzeleckiego z Kielc.

Powitaniu uczestników „Kadrówki” towarzyszył koncert "Niepodległość kocham i rozumiem". Na scenie zaprezentowali się również: chór Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Zelejowa Piękna i Zdrowa oraz artyści sceny śląskiej. Można było usłyszeć najpiękniejsze pieśni patriotyczne.

Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej co roku rozpoczyna się 6 sierpnia. Kilkuset ochotników wyrusza z krakowskich Oleandrów, by 12 sierpnia dotrzeć do Kielc. Piechurzy mijają te same miejsca, co w 1914 r. żołnierze Józefa Piłsudskiego – Michałowice, Słomniki, Miechów, Książ Wielki, Wodzisław, Jędrzejów i Chęciny.

źródło: www.checiny.pl