BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Kolejne dofinansowanie zewnętrzne popłynie do Chęcin. Trzy projekty na liście rankingowej!

Wyposażenie siłowni w hali widowiskowo-sportowej "Pod Basztami", wyposażenie świetlicy w Ostrowie, a także wyposażenia dla Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - władze Gminy i Miasta Chęciny pozyskały dofinansowanie na kolejne trzy projekty ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Do Chęcin popłynie ponad 20 tysięcy złotych.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pod hasłem „100 dotacji na 100- lecie niepodległości” realizuje kolejną edycję konkursu „Odnowa wsi świętokrzyskiej”. Do rozdysponowania w całym województwie było milion złotych, a głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla ich mieszkańców, jak również potrzeba kultywowania w społecznościach lokalnych tradycji i odrębności kulturowej. Właśnie ogłoszono listę rankingową wniosków, które otrzymały dotację sięgającą blisko osiemdziesięciu procent wartości zadania. Wśród zgłoszonych wniosków na liście rankingowej projektów inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok" znalazły się aż trzy projekty zgłoszone przez gminę Chęciny.

W ramach pozyskanego dofinansowania w niezbędny sprzęt zostanie wyposażona siłownia w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. Istniejąca tu od lat i ciesząca się dużym zainteresowaniem siłownia zyska dzięki projektowi kilka nowych urządzeń. Wśród nich znajdzie się między innymi bieżnia elektryczna, orbitrek magnetyczny z generatorem i trzynaście sztuk sztang z zaciskami. Pozwoli to między innymi urozmaicić zajęcia fitness. Projekt otrzymał 7100 złotych dofinansowania.

Tyle samo dofinansowania zyskał drugi ze złożonych projektów, w ramach którego zostanie zakupione wyposażenia dla Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zostanie zakupiony szybkorozkładalny namiot o wymiarach 3 x 4,5 m oraz dwa zestawy mikrofonów bezprzewodowych.

Trzeci projekt otrzymał 6100 złotych dofinansowania i dzięki pozyskanym środkom wyposażona będzie świetlica w Ostrowie. Zakupionych zostanie 35 sztuk krzeseł świetlicowych, 10 sztuk świetlicowych stołów i szafa do zabudowy. Doposażenie będzie stanowiło doskonałe uzupełnienie przeprowadzanych tam właśnie prac remontowych wewnątrz budynku.