BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Konkurs fotograficzny dla seniorów

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza osoby powyżej 60. roku życia do udziału w trzeciej edycji konkursu ,,Świętokrzyskie w obiektywie aparatu fotograficznego". Główne zadanie uczestników to pokazanie na fotografiach walorów naszego regionu. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2018 roku.

Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy lubią fotografować i potrafią pokazać w kadrze ciekawą rzeczywistość. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć fotografii. Oceny nadesłanych prac dokona jury w składzie: Artur Dziwirek, prezes Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, Krzysztof Zając, artysta fotograf.

Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w październiku 2018 roku. Ponadto będą publikowane na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy

źródło: https://www.swietokrzyskie.pro/