BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Gminny Dzień Strażaka i przekazanie nowego wozu bojowego - 28.04.2018 r.

Były podziękowania za ofiarną i bezinteresowną służbę, gratulacje i moc życzeń dla wszystkich druhów z terenu Gminy i Miasta Chęciny – tak świętowano tegoroczny Dzień Strażaka w Chęcinach. Podczas wydarzenia dokonano uroczystego przekazania nowego wozu strażackiego dla druhów z jednostki OSP w Chęcinach.

Druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Chęcinach wraz z pocztami sztandarowymi zgromadzili się na placu przed halą widowiskowo-sportową "Pod Basztami", aby stąd w uroczystym przemarszu udać się do kościoła pw. Świętego Bartłomieja w Chęcinach na Mszę Świętą w intencji druhów ochotników. Po mszy w defiladzie pododdziały i zaproszeni goście przeszli na chęciński rynek, gdzie meldunek na ręce prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP druha Ireneusza Żaka złożył naczelnik OSP w Chęcinach, dh Robert Dudek. Następnie odegrano hymn Polski, po którym gości powitał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. - Z tego miejsca pragnę nisko się pokłonić wszystkim druhom z terenu Gminy i Miasta Chęciny i złożyć im podziękowania za to, że bezinteresownie stoją na straży bezpieczeństwa naszych mieszkańców – zwrócił się do druhów Burmistrz, Robert Jaworski, przypominając o wielkim poświęceniu strażaków ochotników, jakie wkładają w ratowanie życia i mienia ludzkiego. - Ciągłe podnoszenie kwalifikacji strażaków, dbanie o godziwe warunki w jednostkach i doposażanie naszych druhów to jedno z podstawowych zadań samorządu. Dzięki doskonale wyszkolonym i wyposażonym strażakom mieszkańcy naszej gminy mogą czuć się bezpieczni – podkreślał Burmistrz, Robert Jaworski, a prezes OSP w Chęcinach, Jarosław Gruszczyński przedstawił rys historyczny jednostki. - Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chęcinach w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jest od 1995 roku. Jednostka liczy 56 czynnych druhów, a w ubiegłym roku wyjeżdżała do akcji blisko 80 razy – poinformował prezes, Jarosław Gruszczyński.
Bez wątpienia uroczystą chwilą podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka było poświęcenie przez kapelana świętokrzyskich strażaków, księdza Marka Mrugałę, nowego wozu bojowego, jaki przekazano dla jednostki OSP w Chęcinach. Kluczyki i dowód rejestracyjny na ręce prezesa OSP w Chęcinach, Jarosława Gruszczyńskiego, wręczył Burmistrz, Robert Jaworski. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, jaki zakupiono dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Chęcin kosztował 836 tysięcy złotych. Jest to pierwszy na terenie Gminy i Miasta Chęciny samochód średni wyposażony w kamerę termowizyjną. - Nowy sprzęt to nowe możliwości. Druhowie stoją na straży bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców gminy. Ofiarnie jeżdżą do akcji narażając często nie tylko swoje zdrowie, ale i życie. W dzisiejszych czasach strażacy nie tylko gaszą pożary, ale na co dzień wzywani są również do wypadków drogowych, a tych niestety przy trasie S7 nie brakuje. Jesteśmy pełni uznania i szacunku za to, co robią i cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny wesprzeć działalności naszych druhów, oczywiście również przy wsparciu pozyskanych środków zewnętrznych. Wierzę, że nowy samochód spełni oczekiwania chęcińskich strażaków i wspomoże ich w realizowaniu tej jakże ważnej i trudnej misji społecznej – podkreśla Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.
Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem na cztery koła marki MAN TGM 18.340 4×4 BB został zakupiony dzięki środkom gminy Chęciny w kwocie pół miliona złotych, dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 261 tysięcy złotych i dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70 tysięcy zł oraz środkom własnym OSP z Chęcin w kwocie pięciu tysięcy złotych. Chrzestnymi nowego wozu bojowego zostali: Anna Rylska oraz Władysław Kołkiewicz, który nie omieszkał się otworzyć szampana i polać nim nowy wóz bojowy na szczęście.
Gorące życzenia i gratulacje na ręce druhów z terenu Gminy i Miasta Chęciny w dniu strażackiego święta popłynęły także od zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: senator RP, Krzysztof Słoń, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek, wicestarosta powiatu kieleckiego Zenon Janus, a także radny sejmiku województwa świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka, zastępca komendanta miejskiego PSP Michał Świąder oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP druh Ireneusz Żak. Podczas uroczystości dokonano także wręczenia honorowych odznaczeń na ręce zasłużonych druhów, a na zakończenie z programem artystycznym wystąpił Chór Cantata pod przewodnictwem Przemysława Gruszki, Studio Piosenki działające przy CKiS w Chęcinach pod kierunkiem Anny Wiśniewskiej, Orkiestra Dęta z Krasocina, a także dzieci i młodzież z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z pokazem musztry wojskowej.
źródło: www.checiny.pl