BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Szkółka kolarska w Chęcinach już działa!!!

Gmina Chęciny przystąpiła do ogólnopolskiego projektu w zakresie Upowszechniania Sportu wśród uczniów szkół podstawowych w formie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w powstałej w Chęcinach szkółce kolarskiej.

Projekt dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki zakłada współpracę Polskiego Związku Kolarskiego z regionalnymi związkami kolarskimi, samorządami wszystkich szczebli oraz szkołami podstawowymi i klubami. Gmina Chęciny w ramach programu otrzyma 9 sztuk rowerów oraz 15 kompletów strojów wraz z kaskami.

Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu po 2 h w oparciu o ramowy program opracowany przez Polski Związek Kolarski. Wszyscy uczestnicy szkółki w Chęcinach zostali objęci testem sprawności Coopera. Dzięki temu zgromadzone dane i powtarzanie badań w kolejnych latach umożliwi ocenę efektywności prowadzonych zajęć.
Oprócz zajęć praktycznych odbywających sie na terenie Gminy i Miasta Chęciny, uczestnicy poznają przepisy ruchu drogowego, przepisy bezpieczeństwa w kolarstwie, technikę jazdy podstawowej, szyki kolarskie. Będą brać udział w rajdach, wyścigach.
 
Należy wspomnieć, iż Gmina Chęciny od wielu lat promuje rozwój sportu wśrod dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. Nasi uczniowie uczestniczą w sportowych zajęciach pozalekcyjnych w zakresie pływania, piłki siatkowej, szachów. Również w tym roku przystąpiono do ogólnopolskiego Programu "Shuttle Time", który ma na celu popularyzację badmintona wśród uczniów. Liczne turnieje sportowe, działalność naszych rodzimych Klubów Sportowych powoduje to, iż Gmina Chęciny stała się zauważalna na arenie sportowej naszego województwa, jak i kraju.
źródło: www.checiny.pl