BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

W Chęcinach rozbrzmiały Pieśni Maryjne


14 maja, w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach odbył się Koncert Pieśni Maryjnych. Udział w nim wzięli soliści, zespoły oraz chóry. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski oraz Proboszcz Parafii w Chęcinach, ks. dziekan Jan Kukowski.

Każdy z wykonawców zaprezentował kilka utworów religijnych nawiązujących do kultu Matki Boskiej. - Koncert Pieśni Maryjnych doskonale wpisuje się w pejzaż naszej historii i kultury – powiedział Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. - W wielu miejscach mieszkańcy gminy gromadzą się przy przydrożnych kapliczkach Matki Bożej, aby oddać jej hołd i podziękować za otrzymane łaski. Cieszę się, że potrafią się tak jednoczyć i chętnie biorą udział w tak niezmiernie ważnych wydarzeniach – dodał Burmistrz, dziękując jednocześnie wszystkim artystom za wzięcie udziału w przeglądzie – Życzę wielu niezapomnianych przeżyć duchowych i artystycznych – życzył gospodarz gminy, a do życzeń przyłączył się proboszcz parafii ksiądz dziekan Jan Kukowski. – Niemal w każdym kościele i przy przydrożnych kapliczkach, przez cały maj ludzie się gromadzą, by modlić się do Boga za wstawiennictwem Matki Najświętszej. Dziękuję, że dziś w naszym kościele będziemy modlić się poprzez śpiew.

            Jako pierwszy wystąpił Zespół „Zelejowianie”. Wykonał dwie pieśni: „Po górach, dolinach” i „Śpiewa mi słowiczek na rajskim dworze”. „Uczyńcie, co wam mówi Syn”, „O Niepokalana” wykonała solistka Stanisława Żądecka. Podczas niezwykłego koncertu wystąpili także: Chór Parafialny („Ślubowanie” i „Zawierzenie”), Bolminianki („O Maryjo piękna Pani” i  „Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry”), Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Wolicczanie („Pieśnią wesela witamy o Maryjo” i „Tam za lasem niedaleko”), Chór Oremus („O złóżmy Naszej Pani” i „Magnificat”), Grupa Śpiewacza Sekcji Emerytów Nauczycieli („Zdrowaś Maryjo” i „O Wszechpotężna Pani Świata”), Ostrowianki („Radością niebo brzmi” i „Zaufaj bez reszty Maryi”), solistka Jadwiga Wojda zaprezentowała się w utworze „Wśród tylu dróg”, a San Damiano zaprezentował „Byłaś tak cicha”, „Pozdrawiam Ciebie Matko” i „Obudź mnie”.

            Jak podkreślano podczas niezwykłego koncertu, słynne „majówki” - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. - Jest to nasze dziedzictwo kulturowe, regionalne, wyrosłe z tradycji chrześcijańskiej, przenoszone z pokolenia na pokolenie – podkreślali na zakończenie Burmistrz wraz z ks. Dziekanem. Zaprezentowane pieśni maryjne pokazały fenomen muzyki religijnej i ukazały piękno muzyki inspirowanej duchem prawdy, piękna i miłości do Boga i ludzi.
źródło:www.checiny.pl