BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Udany rok 2016 w kulturze w Gminie Chęciny

Koncerty, wernisaże, spotkania z ciekawymi ludźmi, konferencje, wspólne czytanie i wiele innych wydarzeń, które wypełniły życie kulturalne w Gminie Chęciny w 2016 r. Kultura jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na powstanie i rozwój życia społecznego. I z pewnością nie brakuje takich możliwości w naszej Gminie. Tylko w 2016 r. odbyło się ponad 60 wydarzeń artystycznych.

Coraz bogatsza oferta kulturalno-rozrywkowa sprawia, że społeczność naszej gminy chętniej korzysta i uczestniczy w organizowanych wydarzeniach. W minionym roku w sposób szczególny zapadły w pamięci wydarzenia z udziałem znanych i lubianych artystów. Największy oddźwięk przyniósł „Koncert kolęd Eleni”. Nie sposób zapomnieć ogromnej dawki śmiechu z Kabaretem Skeczów Męczących czy  spektaklem „Mężczyzna Idealny” z Krzysztofem Ibiszem, Maciejem Damięckim, Piotrem Pręgowskim i Ewą Lorską. Z pewnością telewizyjne gwiazdy przyciągają widzów, ale niezwykle miło publiczność przyjęła również koncerty: „Cisza jak Ta”, „Echa Miłości z utworami Anny German”, „Dzień Kobiet we włoskim klimacie” czy wernisaż poplenerowy z udziałem Anny Hameli.


Do niezapomnianych wydarzeń roku ubiegłego należy zaliczyć nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chęciny reżyserowi Jerzemu Hoffmanowi, za promowanie i pielęgnowanie niezwykłej historii Ziemi Chęcińskiej w filmie „Pan Wołodyjowski”. Wydarzenie to odbiło się pozytywnym echem nie tylko w województwie świętokrzyskim, ale także na arenie całego kraju.


Ważną rolą samorządu jest rozwijanie sztuki wysokowartościowej, którą przekazujemy historię i swoje doświadczenia następnym pokoleniom, co umożliwia utrwalanie i rozwój danej kultury i patriotyzmu, bo kultura to wszystko, czego człowiek uczy się żyjąc w społeczeństwie. To za jej pośrednictwem przekazujemy potomkom wypracowane przez nas wartości, przekonania, zwyczaje, tradycje, obyczaje czy język. Dlatego z taką pieczołowitością organizowane są wydarzenia religijno-patriotyczne jak: Święto Niepodległości, Rocznica Pacyfikacji Chęcin i Wolicy, Święto Lotników, Święto Żołnierzy Wyklętych, Święto Konstytucji 3 Maja czy Marsz Szlakiem I Kampanii Kadrowej, który w wyjątkowy sposób obchodziliśmy w minionym roku. Niezwykle ważnymi wydarzeniami są spotkania z ciekawymi osobami, sztuki teatralne, czy koncerty muzyki poważnej w ramach Zamkowych Spotkań z Muzyką. W ubiegłym roku gościliśmy pisarzy Małgorzatę Wardę oraz Zbigniewa Masternaka, a także poznaliśmy historię życia o. Pawła Chmury z Klasztoru oo. Franciszkanów w Chęcinach. Wspominaliśmy także śp. Ks dr Mariana Paulewicza, byłego proboszcza Parafii w Polichnie.


Rozwój życia kulturalnego w znacznej mierze zależny jest od inwestowania w kapitał ludzki jakim jest najmłodsze pokolenie. Wydarzenia z udziałem dzieci i młodzieży pokazują jak ogromne talenty drzemią w wielu młodych ludziach i z jaką troską i dbałością młodzi artyści podchodzą do swojego występu co cieszy nie tylko najbliższych, ale również lokalny samorząd. Do najważniejszych takich wydarzeń należy zaliczyć „Przegląd Widowisk Jasełkowych”, „Gminny Mam Talent”, „Festiwal Piosenki Dziecięcej” czy liczne uroczystości okolicznościowe z ich udziałem.


Największą  liczbę odbiorców mają wydarzenia plenerowe. Sztandarową imprezą jest Święto Chęcin, czyli „Średniowieczne Chęciny”, podczas którego w 2016 r. zagrała czołowa gwiazda polskiej sceny rockowej – zespół  De Mono. Kolejne wydarzenia to „Festiwal Kultury Żydowskiej”, „Dożynki Gminne”, „Piknik Górniczy w Miedziance”, „Noc Świętojańska”, „Inauguracja Sezonu Turystycznego”, „Nocne Zwiedzanie Zabytków Chęcin”, czy Zlot Samochodów Zabytkowych.


Hitem ostatniego roku okazał się „Weekend Seniora”, który ściągnął do Chęcin wielu turystów, a wspólna zabawa spowodowała, że 6 października podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, legitymację odebrało z rąk Burmistrza, Roberta Jaworskiego ponad 100 studentów.

Przez kulturę człowiek może wyrazić siebie, współistnieć z innymi ludźmi, rozwijać się. W dobie globalizacji musimy uważać, by przypadkiem nie zatracić naszej własnej, narodowej i lokalnej kultury, która sama w sobie jest wartością. Dlatego tak ważne jest promowanie i pielęgnowanie folkloru oraz ukazywanie dzieł literackich np. poprzez wspólne czytanie czy wystawianie sztuk teatralnych. W ubiegłym roku w zabytkowej kamienicy „Niemczówka” czytano powieść Henryka Sienkiewicza „Quo Vadis”, Teatr Grodzki „Pod Basztami” wystawił sztukę „Dziady” Adama Mickiewicza, zespół obrzędowy Siedlecczanie zaprezentował obrzęd „Wyskubek, abło łostatni dziń darcio pirza”, odbył się „Piknik Historyczny”, a zespoły folklorystyczne wyśpiewywały tradycyjne utwory religijne i ludowe podczas takich wydarzeń jak „Koncert Pieśni Wielkopostnych”, „Koncert Maryjny” czy „Dożynki Gminne”.


Ważną formą promowania naszej historii i i kultury są konferencje ukazujące walory naszej gminy i jej niecodzienną przeszłość. Do takich konferencji w roku 2016 należy zaliczyć:„Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych w krajowych i zagranicznych zbiorach archiwalnych” czy „Międzynarodowa konferencja Zamek Królewski w Chęcinach na tle Europy Środkowej – geneza, funkcje, znaczenie”.

Nie możemy zapominać, że wydarzenia kulturalno-rozrywkowe organizowane są również w świetlicach wiejskich oraz w formie festynów w poszczególnych miejscowościach. W ramach prac świetlicowych panie wraz z dziećmi przygotowują wydarzenia okolicznościowe, a w okresie letnim organizowane są festyny m.in. w Miedziance, Wolicy, Tokarni.

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury jest jednym z podstawowych zadań gminy, bowiem kultura pośredniczy pomiędzy człowiekiem a zamieszkiwanym przez niego środowiskiem, więc współtworząc ją, integruje się ze społecznością lokalną.

Wierzymy, że różnorodność wydarzeń, jak i ich wielość pozwala mieszkańcom Gminy Chęciny, na wybranie dla siebie najciekawszych form aktywności kulturalnej.

źródło:www.checiny.pl